Kushtrimi
  Emra per Mashkuj
 

 

Emrat musliman - mashkullor
 
 
“A”
Abdullah ……………
Abdulatif............
Abdulaziz...........
Abdulbaki...........
Abdulfetah.........
Abdulgafur.........
Abdulhamid........
Abdulhakim........
Abdulhalim.........
Abdulkadir..........
Abdulkerim.........
Abdulmexhid.......
Abdulmelik.........
Abdulmumin.......
Abdulvehab........
Abdunnasir.........
Abdurrahim........
Abdurrahman......
Abdurrezak.........
Abdusselam........
Abas..................
Abdi..................
Abidin................
Abid..................
Adem................
Adil...................
Adnan...............
Advan...............
Afan..................
Agan.................
Agush................
Ahmed...............
Aud...................
Ajaz..................
Ajdin.................
Ajet...................
Ajetullah............
Ajni...................
Ajvaz.................
Akif...................
Akil...................
Ali.....................
Amar.................
Amir..................
Arif....................
Arsllan...............
Asad..................
Asaf..................
Asim.................
Ataullah.............
Atif...................
Avni..................
Azem...............
Azim................
Aziz.................
 
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(tur)
(ar)
(ar)
(tur)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
adhurues i Zotit
adhurues i Zotit (ledhatues)
adhurues i Zotit Fuqiplotë
adhurues i Zotit të përhershëm
adhurues i Zotit Triumfues
adhurues i Zotit Amnestues
adhurues i Zotit Falenderues
adhurues i Zotit të Urtë
adhurues i Zotit të Butë
adhurues i Zotit të Fuqishëm
adhurues i Zotit Fisnik
adhurues i Zotit të Famshëm
adhurues i Zotit Sundues
adhurues i Zotit Besnik
adhurues i Zotit Dhurues
adhurues i Zotit Ndihmues
adhurues i Zotit Mëshirues
adhurues i Zotit Mëshirëgjërë
adhurues i Zotit Furnizues
adhurues i Zotit Paqdashës
luan i zymtë
përkushtues, devotshmëri
adhurues në shumës
adhurues
emër i pejgamberit të parë; prej dheut
i drejtë
gjakpastër, fis i hershëm arab
i shpejtë, i shkathët
i pastër, i pa fajë
zotëri, i parë, feudal, aga
përfaqësues
i falenderuari, më i falenderuari
vizituesi, ai që vien kohë pas kohe
emër personal
i ndritshëm, i kjartë
shenjë, dokument
shenjë, dokument i Zotit
i njejti, origjinali, natyrali
shtëpiak, kujdestarë i ndërtesës
i qëndrueshëm, satbil, besnik
mentarë
i lartë, elegant
jetëgjatë, jeton shumë
urdhërdhënës
njohtës i mirë, i kuptueshëm
luan
i famshëm, fatmirë
i rreptë, i fortë
mbrojtës, rojtës
dhuratë e Zotit
i dhëmbshëm, mëshirues, i butë
ndëhmës
i madh, kolosal
i vendosur
i fuqishëm, krenarë
“B”
Bahri...............
Bahrudin…………..
Bahtijar...........
Bahtir..............
Bajezid............
Bajram............
Baki................
Bali .................
Basri...............
Bedri...............
Bedrudin..........
Behar..............
Behaudin.........
Behlul..............
Behxhet...........
Behram............
Bejta...............
Bejtullah...........
Bejzat..............
Beka................
Bektash............
Beqir................
Berat................
Besir................
Beshir...............
Bilal..................
Burhanudin........
Burhan..............
Bushra..............
(ar)
(ar)
(per)
(per)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
detarë, marinar
Ai që ka dituri për fe sa deti, deti i fesë
fatmir, me fat, faton
fatmir, me fat, faton
i ati i Jezidit
festë, festim
i përjetshëm
burrë, burrërorë, i hershëm
ai që shëh, optik, (vend në Irak)
hënor, hënë e plotë: shkëlqim
hënë e fesë; shkëlqim i fesë
lilëzim, koha e lulëzimit
stoli feje, zbukurim feje
i gëzuar, i disponuar
shkëlqim, bukuri, mirë
planeti mars
shtëpia
shtëpia e Zotit; Qabja
bardhosh, shkëlqim
ai që qëndron gjithnja
moshatarë, i një moshe
i hershëm, i pari fëmij
aktvendim i sulltanit
pamës, ai që ka dritë të shëndosh të syrit
lajmëtar i mirë, lajm i mirë
i lagur, i ujitur, i gjallë
argument i fortë feje
argument, dokument
lajm i gëzuar (myzhde)
“D”
Daut...............
Dehir...............
Demir..............
Dervish...........
Destan.............
Dergut.............
Dizdar.............
Durak..............
-
(ar)
(tur)
(per)
(ar)
-
(per)
(tur)
emër i një pejgamberi
natyralist, ateist, ai që mendon botën pa Krijonjës
hekuran, metelik
i thjesht, varfnjak, ai që s’mednon për këtë jet
idhnak, i mbushur me zemërim
urdhëdhënëskështjelle, kështjelltarë
vend ku qëndrohet, vendqëndrim
ai që qëndron në një vend, i ndaluar
“E”
Ebib...................
Ed-hem..............
Edib...................
Ejub..................
Ekrem................
Elez..................
Elmas................
Emin.................
Emir..................
Emrullah............
Enes..................
Enis...................
Enver.................
Esad..................
Esed..................
Eshref................
 
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Muaji i 11 i vitit kopt
I mbyllur në të zi
I edukuar, njerëzor
I një pejgamberi
Më fisniku, më i ndërshmi
më me shije, më i kënaqshëm
dijamant, stoli
besnik, i sigurt
udhëheqës, sundues
çështje e Zotit; urdhër i Zotit
adaptuar, mësuar
ai që të shoqëron, shoqëruesi
i ndritshëm, i kjartë
shumë fatlum
luan
i çmuar
F”
Fadil……………………
Fahri…………………..
Fahrudin…………….
Fahim………………..
Faik……………………
Faris…………………..
Faruk…………………
Fazli……………………
Fehim…………………
Fehmi…………………
Fejzullah…………….
Fejza………………….
Ferhat………………..
Ferid…………………..
Feriz…………………..
Fetah………………….
Fet-hi………………….
Fexhri…………………
Fevzi………………….
Fikret…………………
Fikri…………………….
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
i vlefshëm, i zgjedhur, elitë
mburje, krenari
mburje, krenari feje
i kuptueshëm, i zgjuest
tejklalues, ai që kalon të tjerët
kalorës, trim kalorës
dallues i së vërtetës. ai që ndan të drejtën
vlëfshmëri, ai që i takon vlefshmërisë
kuptues i mirë
kuptimtar
dhuratë e Zotit
dhuratë
gëzim, i gëzuar
i vetëm, i dalluar, i pa shoq
i fatshëm, më fat
triumfues, pushtues, gjykatës
ai që i takon triumfit, fitimit
mëngjesor, ai i mëngjesit
i shpëtuar, kalues, fitues
mendim, ide
mendimtarë
zemër, zemërore
“G”
Gafur………………….
Galib…………………..
Gani……………………
Garib………………….
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
falës, ai që falë gabimin
mundës, ai që mund tjetrin
i pasur, i bëgatshëm, zengjin
i rrallë, i vetëm
“H”
Habib………………….
Hadi…………………..
Hafiz…………………..
Hajdar………………..
Hajrudin…………….
Hajrullah............
Hajra.................
Hakim................
Haki..................
Halid…………………..
Halim………………….
Halil……………………
Hamdi…………………
Hamid…………………
Hamza……………….
Hanefi………………..
Haris…………………..
Harun…………………
Harbin …………………
Hasan…………………
Hasib………………….
Hasim………………..
Hashim……………….
Hatib………………….
Haxhi………………….
Hazir…………………..
Hidajet……………….
Hifzi……………………
Hikmet……………….
Hilmi…………………..
Himzi………………….
Hysejn………………..
Hysni………………….
Hysref………………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
-
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
I dashur, dashnorë
Udhëzues, i drejtë
Ruajtës, ai që ka nxënë përmendësh Kur’anin
Guximtarë, trim, luan
Dobi feje, e mirë e fesë
E mirë e Zotit, mirësi e Zotit
Dobi, hajr, jo sherr
I urtë, filozof, gjykatës
I vërtetë, i drejtë
I përhershëm, i pa harruar
I butë, i dhëmbshëm
Mik i sinqert, besnik
Ai që falënderon
Falënderues
Luan
Ai që qëndron në të drejtën
Roje, rojtërë, mbikqyrës
Emër i një pejgamberi
Syth i hurmës
I mirë, i bukur, bukurosh
Fisnik, me origjinë të ndershme
Vendimtarë, definitiv
I shkathët
Ligjerues, ai që predikon
Vizitues i Qabes
I gatshëm, gjendje gadtishmërie
Udhëzim, në rrugë të drejtë
I ruajtur, i mbrojtur
Zgjuarësi, mprehtësi
Butësi, dhembshuri, ndijor
I fortë; mendjeprehtë, i dishem
Bukurosh i vogël, vogëlush i bukur
Ai që i takon bukurisë
I kënaqur, i gëzuar, i padamshëm
“I”
Ibrahim………………
Idris……………………
Ihsan………………….
Ikball………………….
Ilhami………………..
Iljas……………………
Imri……………………
Imran………………..
Irfan…………………..
Isa……………………..
Isam…………………..
Isamudin……………
As-hak……………….
Islam………………….
Ismail…………………
Ismet…………………
Izet…………………….
Izedin…………………
-
-
(ar)
(tur)
(ar)
-
(ar)
(ar)
(ar)
-(ar)
(ar)
-(ar)
-
(ar)
(ar)
(ar)
Emër i një pejgamberi
Emër i një pejgamberi
Mirësi, zbukurim
Fat, (ar, ai që i mësyen një pune
Sygjestion, i frymëzuar, inspiruar
Emër i një pejgamberi
Habitor, i çuditshëm
Vend i banuar, jo shkretinë
Njohës i lartë
Emër i një pejgamberi
I ruajtur prej gabimeve
Ruajtës i fesë
Emër i një pejgamberi
Përkushtim, dorëzim, paqë
Emër i një pejgamberi
I mbrojtur prej mëkateve
Fuqi, krenari
Fuqi feje, krenari feje
“J”
Jahja………………....
Jakub………………….
Jaser…………………..
Jashar………………..
Jetish………………….
Junus………………….
Jusuf…………………..
(ar)
-
(ar)
(tur)
(tur)
(ar)
(ar)
Jeton (emër i një pejgamberi)
Emër i një pejgamberi
I lehtë, pa vështirësi
Jeton
Arrinë, ai që arrinë diç
Emër i një pejgamberi
Emër i një pejgamberi
“K”
Kadir…………………..
Kadri…………………..
Kahriman…………..
Kajtaz……………….
Kapllan………………
Kasim….............
Kazaz………………….
Kenan………………..
Kurt……………………
(ar)
(ar)
(per)
(tur)
(tur)
(ar)
(per)
(ar)
(tur)
Mundësi, fuqi, aftësi
Mundësi, përcaktues
Trim, luftarak
Kësul, (ar) balenë
Tigër
Ai që ndan për qështje, ndasë
Mëndafshtarë
I fshehtë, (fis i hershëm arab)
Ujk; (vothë; këshilltarë)
“L”
Latif……………………
Lala…………………….
Lazim………………….
Lebib………………….
Lutfi……………………
Llukman............
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
-
I butë, i dashur, indieshëm
Shtëpijak i pallatit
I nevojshëm, domosdoshëm
I mençur, pjellorë
Ai që i takon butësisë, lehtësisë
Emër i një personi të përmendur në Kur’an
“M”
Mahir…………………
Mahmud…………….
Maksud……………..
Malik………………….
Maz-har…………….
Mazlum……………..
Mebruk………………
Mehdi………………..
Mehmed…………….
Memduh…………….
Memun……………….
Mensur……………….
Mervan……………….
Merzuk……………….
Mesud………………..
Mexhid……………….
Mid-hat………………
Milaim………………..
Milazim………………
Mirza………………….
Miran………………….
Muaz…………………..
Mubarek…………....
Muhammed.........
Muharrem...........
Muhjidin.............
Muhsin...............
Muhtar...............
Mukbil................
Mulhaxh……………..
Munib………………….
Munir………………….
Mumin………………..
Murad…………………
Mursel...............
Murtez..............
Musa..................
Musab................
Mustafa..............
Muslihudin..........
Muslim……………….
Muxhahid…………..
Muxhib……………….
Muxhteba…………..
Muzafer……………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(lar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
-
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
I mpreftë, i zgjuar, i sprovuar, ekspert
I falënderueshëm
Qëllim, i kërkuar
Posedues, sundues, pushtetmbajtës
Publikim, manifestim, qitje në dukje
Atij që i është bërë pa drejtë
I bekuar, fatuar, uruar
Drejtues, ai që udhëzon, idhëheqës
I falënderuar
I lavdëruar
I besueshëm, i suksesshëm, i fatshëm
I ndihmuar
Banor i krahinës “Merv” në Iran
I furnizuar me çka i nevoitet
I fatësuar, lartësuar
Fisnik, shpirtgjerë
Lavdatë
I përshtatshëm
I pandashëm, i nevojshëm-tur: gradë oficeri
Princ
Ushtrim, praktikë, trening
I mbrojtur, i vetëdishëm
I fatshëm, i bekuar
I ndëruar, lavdëruar, emër i Pejgamberit të mbramë
I ndaluar, emër i muajit të parë sipas hixhrit
Ngjallës, rilindas i fesë
Ai që zbukuron, zbukurues
I zgjuar
I pranishëm, përvehtësues, simpatik
Teolog dhe haxhi
I kthyer, i mbështetur tek Zoti
I ndritshëm
Besimtar, ai që ka iman
Për qëllim, qëllimi
I dëgjuar
I zgjedhur, i veçuar
Emër i pejgamberit
I pathyer, i pashtruar, i palakuar
I zgjedhur, i dalluar
Përmirësues, reformator feje
I dorëzuar Zotit
Lauftëtar parë të drejtën
Ai që i përgjigjet thirrjes
I bekuar, i madhëruar
ngadhënjyes
“N”
Nadir…………………..
Naim…………………..
Nafi…………………….
Naif…………………….
Nasir…………………..
Nasrudin............
Nashid...............
Nazif.................
Nazim................
Nazmi................
Nebih.................
Nebil..................
Nedim................
Nehar................
Nehat................
Neim.................
Nekib.................
Nerkez...............
Nesib.................
Nesim................
Nesuh................
Nevzat...............
Nexhat...............
Nexhatudin.........
Nexhdet.............
Nexhib………………..
Nexhmudin…………
Nexhmi……………….
Nezir…………………..
Nijaz…………………..
Nizami………………..
Nuh…………………….
Numan……………….
Nuri…………………….
Nuridin……………….
Nusret………………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
-
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
I rrallë, personalitet i rrallë
I begatshëm, i freskët, i ndieshëm
I dobishëm
Të butët e veshit, pjesa e varrur
Ndihmues
Ndihmës feje
Vjershtar, këngëtarë
I pastër
Vargues rreshtash vjershash
Ai që thurrë vjersha, poet
I pashëm, i origjinës së mirë
I familjes fisnike shembëlltyrë
Shok, mik i besueshëm
Mikëpritës, bujar, ditorë
Gdhendës guri, skulptorë, skalitës
Gjendjemirë, përjetim e kënaqësi
Ai që prinë, prise, kryetarë
Lloj luleje
I familjes së ndershme, fisnik
Aromatic, erë e këndshme
I sinqertë, serioz
Lindje e re
Shpëtim
Shpëtim feje
Guzimtar, (vend në Arabinë Saudite)
I ndërshem, i origjinës së mirë
Yll feje
Ylltarë
Predikues, ai që tërheq vërejtje
Kërkuesi, dëshiruesi, anuesi për diç
Ai që vë rend, rregull, sistem
Emër i një pejgamberi
Begati, (ngjyrë e kuqe, all si gjaku)
I ndershëm
Drita e fesë
Ndihmë, fuqi e fituar në nevojë
“O”
Omer………………….
Osman……………….
Orhan…………………
(ar)
(ar)
(tur)
Emër i halifit tëdytë
Emër i halifit të tretë
Emër personal
“Q”
Qahil…………………..
Qamil………………….
Qashif………………..
Qazim………………..
Qemal………………..
Qerim…………………
Qerkin………………..
Qenan………………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(per)
Pjesa më e lartë e shpinës; mosha e burrërisë
I përsosur, i plotë
Zbulues, sqarues
I qetë, i heshtur, ai që mban vendin në hidhrim
Përsosnëri
Bujarë, fisnik, dorëdhënës
I vrazhd, jo i shkëlqyer
Me u fshehë, me u ruajtë, me u masku
“R”
Rabit…………………..
Ragib………………….
Rafet…………………..
Rafiz…………………..
Raif…………………….
Ramadan……………
Ramiz…………………
Rasim…………………
Rashid………………..
Refik……………………
Rejhan………………..
Remzi…………………
Resul………………….
Reshad……………….
Rexheb……………….
Reuf……………………
Rezak…………………
Rifat…………………..
Rijad…………………..
Riza…………………….
Rizvan………………..
Rushdi………………..
Rufet…………………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
 
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Ligë, lidhje, lidhës
Lakmues, ai që dëshiron
Zbërthyes, thye; zhdukë
Largua prej vedi
Arritë, tejkalua; i mëshirshëm
Muaji i nëntë hixhrije (vapë e madhe)
Ai që ka aftësi në shprehje; i dukshëm Fotografist, vizatorë
Pjekuri në të vërtetën
Shok i rrugës, bashkëudhëtarë
Bimë aromatike
Simbolik, i shkruar me shifra; alegorik
 
I dërguar, pejgamber
I pjekuri në të kuptuar
Turprua nga respekti (emër i majit të shtatë hixhrije)
Shumë i mëshirshëm, shpirtmirë
Furnizues
Ngritje, lartësim, nderë
Kënaqësi, pajtueshmëri
Pëlqye, i kënaqur
Kënaqësi, pajtueshmëri
I rrugës së drejtë, i drejtë
Mëshirë, butësi, ndiesi
Rr”
Rrahim……………….
Rrahman…………….
Rrustem……………..
(ar)
(ar)
(per)
I mëshirshëm
Mëshirëgjërë
Hero Persian, iranian
“S”
Sabahudin………….
Sabit…………………..
Sabir…………………..
Sabri…………………..
Sadik………………….
Sadudin.............
Sadullah.............
Sadrudin............
Sadri.................
Safer.................
Safvet………………..
Said…………………….
Sakib………………….
Salahudin…………..
Salih…………………..
Salim………………….
Sami…………………..
Samir………………….
Sani…………………….
Saxhid………………..
Saud..................
Sead..................
Seid...................
Sejdi..................
Sejfi...................
Sejfudin……………..
Sejfullah…………….
Selim………………….
Selman……………….
Selver………………..
Selajdin……………..
Selatin……………….
Sidki…………………..
Sinan………………….
Subhi………………….
Sulejman……………
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
-
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
-
Agim feje
Stabil, i vendosur, i qëndrueshëm
I durueshëm
Ai që i takon durueshmërisë
I vërtetë, i sinqertë
Lartësi feje, fat feje
I lartë te Zoti, me fat te Zoti
Gjoks, parim, esencë feje
Gjoks i parë, përpara, ai që arrinë
Emër i muajit të dytë sipas hixhretit
I pastër, i zgjedhur, i kulluar
Lartësi, ai që arrin me u lartësuar
Afër, ai që qëndron pranë
Mirësi feje, ai që bën vetëm mirë
Ai që bën mirë, përmirëson, rregullon
I shëndoshë, i plotë, pa të meta
I ngritur, i lartësuar
Bashkëbisedues: -ngjyrë boide
Ujitës, ai që sjell ujin si vetima
Ai që bien në sexhde, kërkon falje
I fatshëm, i përparueshëm
Fat, fatbardhësi
Fat, fatbardhësi
Fat, fatbardhësi
Shpatë, ai që i takon shpatës
Shpatë e fesë
Shpatë e Zotit
I shëndoshë, i plotë pa të meta
Emër i njeriut personal
I zoti, i parë
Shif; Selahudin
Shumësi i fjalës sulltan
Ai që i takon të vërtetës, sinqeritetit
Fuqi, aftësi; brusha e dhëmbëve
I hershëm, agimor
Emër i një pejgamberi
“Sh”
Shaban……………….
Shabi………………….
Shafi…………………..
Shahin………………..
Shasivar……………..
Shaqir…………………
Shebib………………..
Shehab……………….
Shevqet……………..
Shefik…………………
Shevki………………..
Shemsi……………….
Shemsudin…………
Sherif………………..
Sheramet……………
Sheval...............
Shinasi..............
Shukri................
Shuajb...............
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(per)
(ar)
-
Emër i muajit të tetë hixhrije
Ai që i takon kombit, popullit
Shërues, si që shëron
Skyfer
Kalorës
Falënderues
Rinor, i ri
Flakë, dritë, ylli
Fuqi laftarake
I mëshirshëm, ai që ka mëshirë
Ai që anon diç
Diellor, ai që i takon diellit
Diell feje
Fisnik, i lartë, i xgjedhur
Shirimed: njeri luan
Emër i muajit të dhjetë hixhrije
I dishëm, ai që din
Falënderues, ai që falënderon
Emër i një pejgamberi
“T”
Tafil...................
Tahir..................
Tahsin................
Tajar..................
Tajib..................
Talat…………………..
Talib…………………..
Tarik…………………..
Taxhudin…………….
Tevfki………………….
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Fëmijor, foshnjorë
Ai që pastron, i pastër
Përmirësues
Fluturues, pilot
I mirë, i zgjedhur, i shëndoshë
Fytyrë e ndritshme, e mirë
Nxënës, ai që kërkon dituri
Ai që troket vonë natën
Kurorë feje
Pëlqyeshmëri, përputhshmëri
“U”
Ubejdullah…………..
Uvejs…………………..
Uzejr…………………..
(ar)
(ar)
-
Përkushtues i vogël ndaj Zotit
Ai që mbështetë, kthehet
Emër i një personi të përmendur në Kur’an
“V”
Vahid………………….
Vasif…………………..
Vaxhid……………….
Vedad………………..
Vehab………………..
Vehbi………………….
Vehihudin…………..
Vejsel………………….
Velid…………………..
Veli……………………..
Vezir..................
Vixhdan..............
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Një, i vetëm
Përshkrues
I gjetshëm, I mundshëm
I dashur, simpatik
Falës, ai që falë shumë gabimet
I dhuruar prej Zotit
Monotesist, ai që vetmon vetëm një fe
Emër i një udhëheqësi shpirtëror
Lindje e re, foshnje
Mik, ndihmës, kujdestarë
Ai që ndihmon në barrë, ministër
Njohje, vetëdije, ndërgjegje
“Xh”
Xhabir................
Xhafer................
Xhahid...............
Xhavid...............
Xhelal................
Xhelil………………….
Xhemaludin………..
Xhemil………………..
Xhemali……………..
Xhemshid…………..
Xhemshir……………
Xhevad……………….
Xhevdet……………..
Xheviz………………..
Xhezir…………………
Xhezair……………….
Xhihan………………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
Rregullues i ashtit të thyer, ai që lidh plagët
Lum i vogël, deve e çmueshme
Punëtor i zellshëm, preciz; luftëtar
Dorëlëshuar, dhuronjës, bujarë
Madhështor
Madhështorë, i shenjtë, i ndershëm
Hijeshi feje
I hijshëm, i bukur
Estetik
Emër personal
Emër i një sunduesi Persian
Shumë bujar, dorëdhënës
Mirësi, virtyt, ndjesi, meritim
Arrë
Ujdhesë; emër poeti arab
Grup ujdhesash
Bota
“Z”
Zahid………………….
Zahir…………………..
Zaim…………………..
Zerif……………………
Zekir…………………..
Zeki…………………….
Zenun…………………
Zejnel…………………
Zejnullah……………
Zejn…………………..
Zihni…………………..
Zija…………………….
Zijaudin………………
Zuber………………….
Zuhdi………………….
Zufer…………………..
Zulfi…………………….
Zulfikar……………….
Zuhri…………………..
Zekerija………………
Zumer…………………
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
I matur, i ndaluar; jo i untë
I haptë, kjartë, publik
Prijës, udhëheqës
Mendjeprehtë, memorje të fortë
Përkujtues, i zgjuar
I zgjuar; i pastër prej të metave
Vetjak, i pavarur, vetvetiu
Stoli, zbukurim
Stoli e Zotit
Zbukurues
Mentarë, i talentuar
Me ndriçue, me shkëlqye
Ndriçues feje
I tërë, shkresë, regjistër
Jo lakmues, shpirt i gjerë
Treim; bujar; zotëri
aftësi, shkathtësi, gradë
Personifikim në heroizëm
Pjekuri, arritje; zgjatje
Emër i një pejgamberi
Grumbull, tubë, grup
 
 
  Today, there have been 2 visitors (5 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free