Kushtrimi
  Emra për Femra
 

 

Emrat musliman - femror
 
 
“A”
Abase................
Abide.................
Abire.................
Adalete..............
Ademije.............
Advije................
Adla..................
Adile..................
Afife..................
Aida..................
Aishe.................
Ajnije................
Alije..................
Allma.................
Alltune...............
Arife..................
Amine................
Amire................
Arzije.................
Atife..................
Atije..................
Avna..................
Avnije................
Azemine.............
Azize.................
Azra..................
Ajkune...............
Ajna..................
Ajete.................
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(tur)
(ar)
Luaneshë
Devotshme, adhuruese
Aromë, udhëtare
Drejtësi, paanshmëri, ndershmëei
Grua, njerëzi, humanitet
E shpejtë, e shkathtë
Shih-Adaleta
E drejtë
E thjeshtë, e ndershme, e paster
Mysafire, vizituese
Jetone, ajo që është gjallë, e vërteta, natyraljaE lartë, elegante
Ar, dukat
Njohëse, e dijshme
E sigurt, besnike
Urdhërdhënëse, sunduese
E dëshiruarja, e ndershme
E dhëmbshme, e mëshirshme
Dhuratë
Ndihmëtare
Ndihmëtare
E madhe, kolosale
E fuqishme, krenare
Virgjineshë
Dashnorja, e çmuarja
Pasqyrë, symadhe, vëzhguese
Shenjë, dokumente
“B”
Badire................
 
Bahire................
Bahra................
Bahrije...............
Bahtije...............
Bahrudine………….
Bahta………………….
Bahtije……………….
Bajrame……………..
Bakire…………………
 
Barize………………..
Basile…………………
Basime………………
Basire………………..
Bediha……………….
Bedile…………………
Bedra…………………
Bedrije……………….
Bedrudine………….
Begije………………..
Behadere…………..
Behadile…………….
Beharije……………..
Behare……………….
Behaudine………….
Behije………………..
Behime………………
Behire………………..
Behirete……………..
Behlule……………….
Behrije……………….
Behrudina………….
Behixhe……………..
Beisa………………….
Bejda………………….
Bejaze………………..
Bekire…………………
Bekra………………….
Belkisa……………….
 
Bekrije……………….
Belma………………..
Bensije……………….
Beraete……………..
Beria………………….
Berine………………..
Berize...............
Besame.............
Besije................
Besime..............
Bilale………………….
Bisere………………..
Busejne……………..
Belizare……………..
(ar)
 
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(tur)
(ar)
 
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(tur)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Nxituese, ngutëse, me shkëlqim të plotë
E bukur, e pashme
Pishinë, liqen
Detare, marinare
Fatmire, me fat
Ajo që ka dituri për fe
Fat
Fat
Festë, festim
Që zgjohet heret, e mprehët, që kërkon dituri
E theksuar, e dalluar
Trime, guximtare
Që qesh
Që sheh, vëren, që kupton, din
E ndershme, kompakte, e thuktë
Bashkëshorte, grua e mirë
Hënë e plotë
Hënore, hënë e plotë, e shkëlqyer
Përsoshshmëri fetare, plotësi e fese
Beg-zonjë, begeshë
Guzimtare, trimneshë
Bukuri zemre, bukuri shpirti
Elegante
Lulëzim pranveror, e bukur
Bukuri feje
Ngacmuese, tërheqëse, magjike
E pastër, e shëndoshe, e papërlyer
Shih: Bahire
Grua me autoritet
E gëzuar, e disponuar
E shoqërueshme, e bukur
Bukuri feje
Shkëlqim, bukuri, disponim
Misionare, përfaqësuese
Bardhësi, esencë, përmbajtje
Bardhoshe, e bardhe
Që zgjohet heret, e hershme
Shih: Bekire
Mbretëreshë nga Saba (Jemen) grua e Sulejmanit a.s.
E hershme, e parë
Nata e muajit të parë
Manushaqe, vjollcë e vogël
Virgjinitet, pafajësi
E lirë, e pastër, e shëndoshë
Më e mira, e larta
E qartë, e theksuar
Çdo herë e buzëqeshur, gëzime
Grua e përulur ndaj burrit
Shih: Besame
E lagur, e ujitur, e gjallë
Gur i çmuar
Bukuroshe e vogël
Shogjetë, shpejtare
“D”
Dalile………………….
Define………………..
Dehile…………………
Delile…………………
Devla………………….
Dudije………………..
Devlete………………
Dilavere……………..
Dilbere……………….
Dina…………………..
Dizare...............
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(tur)
(per)
(ar)
(ar)
Shenjë, argument, provë
Thesar i gropuar, grua e tërhekur
Shpirt, zemër, fshehtësi, intime
Shenjë, argument, provë
Pozitë, famë
Papagale(tur), grua humane
Mbretëreshë, ajo që mbanë shtetin
E vlefshme, trime
Dashnore, e dashur, e bukur
shi i gjatë, dëgjueshmëri
Mur , pendë
“E”
Edeba................
Edibe.................
Edime................
Edine.................
Efdale................
Ehlimane............
Ekreme..............
Eleze.................
Elhane...............
Elife...................
Elma..................
Elmase...............
Elmedina............
Elvedine.............
Elvudine.............
Emane...............
Emele................
Emine................
Emira................
Emsede..............
Enesa................
Enise.................
Envere...............
Esade................
Esma.................
Esmere..............
Evseme..............
Ezana................
Ezibe.................
Elhame..............
Eshrefe..............
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Arsimim, mësueshmeri, sjellje e bukur, edukatë
E edukuar, njerëzore, letrare
Humane, grua për shembull
Fe, autoritet, islam, fitore, shpërblim
Më e mira, më meritorja
Fetare, që u takon fetarëve
Më fisnikja, më e ndershmja
Më me shije, më e kënaqshme
Që flet më bukur, oratore, zgjuetësi
Shoqërore, mike
Mollë
Dijamante
E obliguar me detyyra fetare
Dhuratë, mirëbërje fetare
Dhuratë, mirëbërje fetare
E sigurtë, amanet, nder
Shpresë, pritje
Besnike, e sigurtë
Careshë
Më e fortë, më e fuqishme
E shoqërueshme,
Shoqërore, ajo që të shoëron
I ndritshëm, i qartë
Shumë fatlume
E lartë, mirëkuptuese, shoqëruese
Zeshkane
Më e bukur, më e dashur
Lajmërim për kohën e namazit
Belhollë
Frymëzuese, ajo që falënderon
E çmueshme, e dukshme
“F”
Fadile................
Fadlije...............
Fahime..............
Fahire...............
Fahra………………….
Fahrete………………
Fahrije……………….
Fahrizade…………..
Fahrudine………….
Faide………………….
Faike………………….
Faize…………………..
Fakihe………………..
Fakire…………………
Fakete……………….
Falihe…………………
Faride………………..
Farihe………………..
Farike...............
Fatime...............
Farise...............
Fatihe...............
Fatina...............
Fatinete.............
Fazile................
Fazilete.............
Fedile................
Fehime..............
Fehmije.............
Fejdije...............
Feride................
Ferdane.............
Ferdanije............
Ferhade.............
Ferha................
Ferihe................
Feruhe...............
Fetahe...............
Fetane...............
Fetihe................
Fetije.................
Fetine................
Fetune...............
Fevza.................
Fevzete..............
Fevzije...............
Fevzudine...........
Fet-hije..............
Fexhrije.............
Fikrete...............
Firdevse.............
Firdusa..............
Firuza................
Firinaze..............
Fitnete...............
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar) (ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
E vlefshme, e zgjedhur, elite
E vlefshme, e zgjedhur, elite
Që kupton, e menqur
Krenare, e famshme
Krenari, nder, bukuri
Krenare, e famshme
E mburshmeja, krenarja
Bijë e ndershme, krenare
Mburrje, krenari feje
E sigurtë, e sinqertë
Superiore, e shkëlqyeshme
Ngadhnjimtare
Gëzime
Që mendon, mendimtare
Ajo që ndan fëmiun prej gjirit
E sukseshme, gëzime
Shpirtpastër, e udhëzuar në të drejtën treshëgimore Islame
E sukseshme, gëzime
Që dallon të mirën nga e keqja
Vajza e Pejgamberit s.a.v.s.
Kalorëse, trime
Përfituese, që qel rrugën, fitimatare
Mendjeprehët
E menqur, tërheqëse, menjehollë
E vlefshme, e virtytshme
Virtyt, autoritet, nder, mirësi
E vlefshme, e zgjedhur, elite
E kuptueshme
E kuptueshme
E mëshirshme
E vetme, e dalluar, e pashoqe
E vetme, vetëm
E vetme, vetëm
Gëzim, e gëzuar
Gëzim, që shkakton gëzim
Gëzime
Gëzime
Ngadhnjimtare
Mendjeprehët, e mençur, inteligjente
E kthjellët
E re, plot rini, rinore
E kuptueshme
E kuptueshme
Fitime, ngadhnjime, fitore
Fitime, ngadhnjime, fitore
Fitime, ngadhnjime, fitore
Sukses, lumturi e fesë
Ajo që i takon triumfit
Mëngjesore, e mëngjesit, eksplozive
Meditime, mendime, ide, nocion
Kopsht i gjallë, Xhen-nete
Kopsht i gjallë, Xhen-nete
E ndritshme
Ajo që qeshë, e gëzueshme
E sprovuar si ari që sprovohet me zjarr
G”
Gafure...............
Galibe...............
Ganije...............
Ganime..............
 
Gazije................
Ganimete...........
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
 
(ar)
(ar)
Ajo që falë gabimin
Që mbizotëron, dominante
E pasur, pasanike
Që shfrytëzon rrethanat, e sukseshme
Luftarake
Begati, plaçkë lufte
“H”
Habibe……………….
Habire……………….
Hadire……………….
Hadixhe…………….
Haxhere…………….
Haxhire……………..
Hafa…………………..
Hafete……………….
Hafife………………….
Hadije………………..
Hafije…………………
Hafize………………..
 
Hafse................
Hajre.................
Hajrete..............
Hajrije...............
Hajrudine...........
Hajrunisa...........
Hakanije……………
Hakike………………..
Hakime………………
Hakudine……………
Halide………………..
Halile………………….
Halime……………….
Halise…………………
Hamade……………..
Hamide………………
Hamijete……………
Hamile……………….
Hana………………….
Haneta………………
Hanife………………..
Hanije………………..
Hanike……………….
Hanise……………….
Hankë……………….
Hankije……………..
Hanune………………
Harisa………………..
Hasene………………
Hasineje…………….
Hasibe……………….
Hasife………………..
Hasbije……………..
Hasije………………..
Hasime……………….
Hateme……………..
Hasine……………….
Hasne…………………
Hasnete……………..
Hatixhe………………
Hata…………………..
Hashie………………..
Hashime…………….
Hatime……………….
Hazire………………..
Hava…………………..
Hazime……………….
Hanumshae………..
Hedije...............
Hemame...........
Hena.................
Hidajete.............
Hikmete.............
Hilme................
Hishame…………….
Humame…………….
Hurije…………………
Husane………………
Husne………………..
Hurishah…………….
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
 
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
 
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar) (ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
E dasgura, dashnorja
E udhëzuar
E shëndoshë, E tultë, plot fuqi rinore
Vajzë e lindur para kohe
Grua e Ibrahimit a.s. nena e Ismailit
E bukur, e pashme
E lehtë, e butë
E lehtë, e butë
E lehtë, e butë
E udhëzuar në rrugë të drejtë
Sekrete, e fshehur
Ajo që ruan mësimin në mendje, ruajtëse e Kur’ani Kerimit
Hënë, luaneshë
Mirë, vepër mirë, dhunti e Allahut
Mirë, vepër mirë, dhunti e Allahut
E dobishme, fatmire
Dobi feje, e mira e fesë
Më e mira
E vërteta, e sinçerta
E vlefshme, e autorizuar
Gjykatëse, guvernatore
Vërtetëse fatera
E përjetshme, e paharruar
Simpatizere, mike e sinqertë
E butë, e mëshirshme
E pastër, e vërtetë, e sinqertë
Që shumë lavdon
Falënderuese
E zellshme, e përzemërt, modest
Plot fryte, pronare frytesh
E dëshirueshme, e mallëngjyer
E dëshirueshme, e mallëngjyer
E apstër, besnike
Nënë e kujdesshme
E mençue, me përvojë
Trime, guximtare
Përvojë jetësore, grua me përvojë
Përvojë jetësore, grua me përvojë
E këndshme, e bukur, e ndieshme
Syçelë, vigjilente
Bukuroshe
Bukuri
Fisnike, e ndershme
Me gjykim të shëndoshë
Fisnike e ndershme
E veçantë, e posaçme
Vendimtare, vulosje e fundit
Përfundimtare
E mirë, e bukur
Bukuroshe
Vepërmire
Vajzë e lindur parakohe
Shtatanike, e zhvilluar
E përulur, modeste
Modeste, e turpërueshme, e pastër
Që përsos, që përkryen
E gatshme, që tërhek vërejtjen
E gjelbërt, në të mbyllur
Energjike, e vendosur, e mençur
Zonja mbretëreshë
Rinore, nuse, dhuratë
Energjike
Fatlume, mirëqenie
E udhëzuar, në rrugë të drejtë
E zgjuar, e mençur
Butësi, durim
Bujare, fisnike
Trimë, zemërgjërë
Bukuroshe, symadhe, syzezë
Bukuroshe
Bukuri, mirësi, veti e lavdueshme
Bukuroshe, mbretëreshë
“I”
Ibtisame…………….
Ifakate……………….
Ifete…………………..
Ikballe……………….
Ihsane………………..
Ilfe....................
Ibadete..............
Ilhame...............
Ilhane................
Ilme..................
Ilmudine............
Imade………………..
Imla…………………..
Irfane………………..
Inase………………….
Irhade………………..
Irshade………………
Isame………………..
Islame……………….
Isme………………….
Ismete……………….
Izete………………….
Ihsane……………….
Ilmije………………….
Ismije………………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Buzëqeshje
Shërim, pushim, zgjim
Virxhinitet, pastërti, modesti
E fatshme
Mirësi, ajo që bën mirë
Miqësi, shoqërim mike
Adhurime, ajo që adhuron
E frymëzuar, e inspiruar
E frymëzuar, e inspiruar
Njohje, dituri
Dituri fetare
Bosht, shtyllë
Shpresa, pritja
Njohëse, e lartë
Përzemërsi, çiltërsi
Larje, pastrim
Mësim, tregim i rrugës se drejtë
E ruajtur prej gabimeve
Përkushtim, dorëzim, paqe
Nam, zë, fame
Pagabimshmëri, ruajtje nga gabimet
Fuqi, forcë, ndikim, krenari
Mirësi, ajo që bën mirë
Shkencore, e dijshme
Emrore, e lartë
“J”
Jakute………………..
Jamine……………….
Jemine……………….
Jesare………………..
Jumna ………………..
Jaldëze………………
Jasmine……………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
Safir, subin
Fatmire
E djathtë, progress, suqi, nam
Lehtësi, butësi,
Fat, dhunti, shenjë e mirë
Yjore, yll
Emër i një lloj luleje
“K”
Kablie…………………
Kademe……………..
Kadife………………..
Kadime……………..
Kada………………….
Kadire………………..
Kadrije……………….
Kadune………………
Kaide…………………
Kaime………………..
Kamere……………..
Kamile………………..
Kanije………………..
Kanita………………..
Kaseme……………..
Kasime………………
Kashife……………….
Katibe………………..
Kazime……………….
Kebire………………..
Kelime………………..
Kemale………………
Kemije……………….
Kemile………………..
Kenane………………
Kerime……………….
Kevsere……………..
Kimete……………….
Kuduma……………..
Kulthume…………..
Kumrije……………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Që pranon, ajo që mirëpret
Trime
Belholle, e hollë e gjatë
Ajo që vjen, pasardhshmëri
Zonjë, grua e dukshme
E fuqishme, e mundshme
E fuqishme, përcaktueshme
Zonjë, grua me autoritet
Grua eprore, udhëheqëse në diçka
Që ri, ngrihet, ri në këmbë
Hënë
E plotë, e përsosur
Pronare, poseduese
E dëgjueshme ndaj All-llahut, që bën namaz lutje
Besë, betim
Që shpërndan
Hulumtuese, zbuluese, kërkuese
Sekretareshë, shkruajtëse
Që hesht, e qetë
E madhe, serioze, e fuqishme
Bashkëbiseduese, folëse
Pjekuri, gjithmbarësi
Trime, guximtare
E plotë, e përkryer
E fshehtë
Bujare, fisnike, e vlershme
Në sasi të mjaftueshme, bollëk
E vlefshme, e quditshme
Guximtare, e patrembshme
Trakë e mëndafshtë në maje të flamurit
Turtulleshë
“L”
Lahina
Lamije
Latife
Lebibe
Lebide
Lejla
Lemane
Lemeane
Leze
Lubabe
Lutfe
Lutfije
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Që kupton drejtë, inteligjente
Shkëlqime
E dashur, mahi pa thumb
E mençur, pjellore
Shkurte, lloj lule
Natë e errët, natë e gjatë, mbrëmje
Shëndritje, shkëlqim
Shëndritje, shkëlqim
E ëmbël, e shijshme, kënaqësi
Arsye, shpirt, frymë, bërtham
Butësi, mirësi, ndihmë dhe mbrojtje e All-llahut
Nga edukimi, e adaptuar, e mësuar, e lehtë
“M”
Madihe……………….
Mahbube…………….
Mahfuze……………..
Magfire………………
Mahire………………..
Mahmudije…………
Mahmude…………..
Mahrure…………….
Mahsude……………
Maide………………….
Makbule……………..
Makdude…………….
Makside……………..
Maksude……………
Malike………………..
Marufe……………….
Masume…………….
Maxhide……………..
Mebruke…………….
Mebrure……………..
Medahe………………
Mediha………………
Medina ………………
Mehire……………….
Mehrije………………
Mehirete……………
Mehrudine…………
Mejaze……………….
Mejre………………….
Meka………………….
Meknune……………
Mekreme…………..
Mekrumane………
Melahe………………
Melahate…………..
Mehlie………………..
Melike………………..
Melihate……………..
Melekije……………..
Memduhe…………..
Memnune…………..
Memsude…………..
Memune…………….
Mensure……………
Merdane……………
Merdije……………….
Merhane…………….
Merihe………………
Merime………………
Merise………………..
Mejrem………………
Merjem……………..
Mevdude.…………..
Mevedete…………..
Mevhibe……………..
Mevize……………….
Mevlide………………
Mevlije………………
Mevludine…………
Mevsude……………
Mezide………………
Mibsame……………
Mihnete……………..
Mihra………………….
Mihrunisa…………..
Mikdade……………..
Mina…………………..
Mineta……………….
Mirha…………………
Mirhete……………..
Mirsade……………..
Mirzade……………..
Misale………………..
Misfere………………
Muamere……………
Muanise……………..
Muavide……………..
Muadhe……………..
Mubejene…………..
Mubera………………
Mubine………………
Muxhahide………..
Muxhide……………
Muedebe……………
Muedibe…………….
Mumine…………….
Mumtaze……………
Munevere…………..
Munezehe…………..
Munibe……………….
Munife………………..
Munile………………..
Munire………………..
Munise……………….
Munsife………………
Muradife…………….
Muride……………….
Murise……………….
Mursele………………
Murshide……………
Murvete…………….
Mutesime…………..
Muvedete…………..
Muzafere…………….
Munibe……………….
Muradije …………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Lavdëruese, që lavdon All-llahun
E dashur, popullarizuese
E ruajtur mirë, e siguruar
E shpëtuar, e falur
Eksperte, e zgjuar
E falënderuar
Lavdëruese
E flakshme, e gjallë
Që e lakmojnë, që ia kanë zilinë
Tryezë më ushqim, ushqim sofër
E pranishme, simpatike
Belhollë, shtatbukur
Synim, qëllim, tendencë
E kërkuar
Poseduese, sunduese, drejtuese
Shumë e njohur, e gjithëpranuar
E mbrojtur, e ruajtur
Fisnike, shpirtgjërë
E bekuar
E mira, fetarja, e pranuar tek All-llahu
Lavduese
Lavdëruese, vlerëlavdëruese
Qytet
Që fiton mehër të lartë
E dalluar, e shkathtë
Që fiton mehër të lartë
Njohje solide e fesë, e përudhur në fe
Karakteristike, shumë e dalluar
E qëndrueshme
Mekke, qytetlindja e Muhammedit a.s
E fshehur, kujdesisht e ruajtur
Bujare, fisnike
Shpirtmadhe
Shije, bukuri, elegancë, mirësi
Shije, bukuri, elegancë, mirësi
Shije, bukuri, elegancë, mirësi
Mbretëreshë, sundimtare
E bukur, krypore, notuese
Ajo që u takon melqëve
E lavduar nëpër poezi
E kënaqur, e fortë, e fuqishme
Solide, e fortë
E sigurtë, e qetë, e sinqertë
Ngdhnjimprurëse
Guximtare, qenësore
Falënderuese, e këndshme
Gëzime, e gjallë, energjike, aktive
Gëzime, e gjallë, energjike, aktivee
qëndrueshme, ajo që bën rezistencë
Energjike, me përvojë jete
Qëndrueshme, ajo që bën rezistencë
Nëna e Isaut a.s.
E dashur
Dashurije, e afërme
Dhuratë
Këshillë, nasihat, vërejtje
Lindëse, ajo që lindë
E përkujdesur, e mitur
Ithtare e fesë, ndihmëse e fesë
E fuqishme
E zmadhuar, e plotësuar
E disponueshme, e buzëqeshur
Kujdes, shkathtësi, punë, aktivitet
Dashuri, diell
Ajo që është më e dashur mes grave
Energjike
Emër lugine në Mekke
Falënderim, mëshirë, dhuratë
Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi
Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi
Princesh, sekretare, letrare
Princesh, sekretare, letrare
Shëmbull, urnek, model
Që udhëton shumë
Seniore, që jeton shumë
E shoqërueshme
Trime, guximtare, e shkathët
E shpëtuar, e mbrojtur
E qartë, evidente, që shprehet qartë
Vepër mirë, bëmirëse
Që shpjegon qartë
Që lufton në rrugën e All-llahut
Specialiste, profesioniste, e shkathët
E edukuar, e arsimuar
Edukatore, e arsimuar
Besimtare
E shkëlqyeshme, e dalluar
E ndriçuar
E pastër, e ruajtur
Pendimtare
E lartë, e shkathët
Dhuratëdhënëse
E ndriçueshme
E shoqërueshme
E drejtësishme
Partnere, bashkqudhëtare
Candidate, ithtare, nxënëse
Trashëgimlënëse
Lajmëtare, dërgimtare
Prijëse, instruktore, këshillëdhënëse
Trime, guximtare, njerëzore
Që kërkon strehim tek All-llahu
E dashur
Që arrin sukses me ndihmën e All-llahut
E ndriçuar
E dëshiruarja
“N”
Nadije………………..
Nadire………………..
Naxhihe……………..
Nafije…………………
Nafie…………………..
Nafile………………….
Nafire…………………
Nafise…………………
Nahide………………..
Nahle………………….
Naibe………………….
Naile…………………..
Naime………………..
Namike………………
Nasife………………..
Nasihe………………..
Nashide……………..
Naza…………………..
Nakije………………..
Naxhije……………..
Nazife………………..
Nazihe……………….
Nazile…………………
Nazlije……………….
Nazime………………
Nazmije……………..
Nazire………………..
Nebihe……………….
Nebile………………..
Nedide……………….
Nedime………………
Nedreta……………..
Nexhade…………….
Nexhahe…………….
Nexhibe……………..
Nexhide……………..
Nexhihe……………..
Nexhime…………….
Nexhmudine………
Nexhla……………….
Nefaze……………….
Nefie…………………..
Nefise…………………
Nehrudine………….
Neime………………..
Nejira…………………
Nejla…………………..
Nekibe……………….
Nerimane…………..
Nermane
Nermine
Nesime
Nerxhivane
Nesibe
Nesire
Nesuhe
Nexhibe
Nexhmije
Nevzate
Nezafete
Nezahete
Nezaqete
Nezile
Nezire
Nijaze
Nimete
Nixhare
Nura
Nurije
Nusrete
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar) (ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per) (ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per) (ar)
(tur)
(ar)
(ar)
(ar)
Thirrëse, ajo që thërret
E rrallë, e dalluar
E afirmuar
E dobishme
E dobishme
Vullnetare
Ngadnjimtare
E çmuar, e kërkuar
E dobishme, aktive, energjike
Bleta, bletëz
Zëvendëse, përfaqësuese
Fituese, ajo që arrin sukses
E begatshme, e freskët, e ndieshme
Që zbukuron, që shkruan bukur
shërbëtore
E pastër, e sinçertë
Vjershëtare, këngëtare
Këndshmëri, butësi
E apstruar, e pastër, e kulluar
E shpëtuar
E pastër
Njerëzore, e vetmuar, e ndershme
Banuese, banore
Shqiponjë e vogël
Organizatore, shkrimtare
Rreshtore, vjeshtare
Vërejtëse, garuese, rivale
Arsimuese, authoritative, e ndershme
E familjes fisnike, shembëlltyre
E barabartë, rivale
Shoqe, mikeshë e besueshme
Rrallëse, e rrallë, copë ari
Trime, guximtare
Sukses
Bujare, fisnike
E rëndësishme, trime
E suksesshme, e qëndrueshme
E freskët, e re
Yll feje
Vajzë apo grua me sy të mëdhenjë
Depërtuese, ndikuese
Ftimi, profit
E zgjedhur, e bukur, e çmuar
Lumë i fesë, shtrati i fesë
Fat, mirëqenie
Lulzime, shkëlqyese, e ndritshme
Fitim, dhuratë
Prijëse, e para
Trimërore, kreshnike, heroinë
Trimërore, kreshnike, heroinë
Trimërore, kreshnike, heroinë
Aromatike, erë e mirë
Luledielli
Fisnike, familjare
Ndëihmëtare, dalëzotëse
E sinçertë
E aftë, e kuptueshme
Yjore
E përshtatshme
Pastërti
Pastërti shpirti
E ndershme, e pastër
Mysafire, banore
Predikuese, ajo që tërhek vërejtjen
Kërkuese, dëshiruese
E komotshme, e kënaqshme
Bukuri, e bukur
Dritë, shkëlqesi
E ndritshme
ndihmuarëse
“P”
Pakize……………….
Pashije……………..
Pemba……………..
(tur)
(tur)
(per)
E përhershme, e përjetshme
Pashallare, e familjes së pashallarëve
Pambuk
“R”
Rabihe………………
Rabije………………
Rafide………………
Ragibe……………
Rahile………………
Rahime…………….
Raide……………….
Raife………………
Raije……………….
Rehabe…………….
Rehide……………….
Razije………………….
Reife………………….
Refike……………….
Refak……………….
Rejhane………….
Remize…………….
Remze………………
Remzije…………….
Resule…………….
Reshade…………….
Reshide…………….
Retibe……………….
Reufe………………..
Resmie……………..
Resmije…………….
Ridvane…………….
Rifate………………..
Rijade……………….
Rushde……………..
Rufadije…………….
Rukije……………….
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Që fiton, e dobishme
Pranverore
Ndihmëtare
Që dëshiron, lakmitare
Udhëtare
E mëshirshme
Hulumtuese, prijatare
Ngushllyese, zemërbutë
Kujdestare, ruajtëse
Gjerësi, diapazon
Delicate, e butë
E kënaqshme, e pajtueshme
E mëshirshme
Shoqe e rrugës, bashkëudhëtare
Shoqëri e rruges
Bozilok, bimë me aromë
E çmuar, e respektuar
Alegori, shenjë, simbol
Simbolike, alegorike
Emisare, ambasadore
Pjekuri në të kuptuar, urtësi
Që shkon rrugës së drejtë
E freskët
E butë, e mëshirshme
Ajo që fotografon, bën shemë
Legale, zyrtare
Prirje, kënaqësi, melaqe e Xhennetit
Ndër, pozitë e lartë
Ushtrim, pushim, rekreacion
Rregullshmëri, vetëdije, nder
Ndihmëse, sexhde nën shaël, ngritje
Ajo që përparon, përparimtare
“S”
Sabahe………………
Sabahate………….
Sabahije……………
Sabihe……………….
Sabije……………….
Sabire……………..
Sabrije…………….
Sabre……………..
Sabrudine…………
Sabure……………..
Saberxhane……..
Sadefe………………
Sadete……………..
Sadber………………
Sadije………………
Sadike……………..
Sadine………………
Sadra……………….
Sadrudine…………
Sadudine…………..
Saxhide……………..
Safe………………….
Safere……………….
Safete……………….
Savfete…………….
Safije………………….
Safite………………….
Sahibe………………..
Saibe………………..
Saide…………………
Saime………………
Sakibe………………
Salihe……………….
Salime………………
Samije………………
Samide……………..
Samihe……………..
Samile……………….
Samire……………….
Samre……………….
Sanide………………
Sanihe……………….
Seade………………
Seadete……………
Sanije…………….
Sare………………….
Sebile………………
Sedade……………..
Sedide……………..
Sehavete………..
Sehije………………..
Seide………………..
Sejfudine…………
Sejda………………..
Selame……………..
Selma ……………….
Selvete…………….
Selvije……………..
Selime………………
Selve………………..
Semihe…………….
Semine……………..
Semra……………..
Sena…………………
Seniha……………….
Senije………………
Sevde……………….
Sevdije…………….
Sidika……………..
Sidrete…………….
Sifete……………….
Silme……………….
Silmije………………
Suade………………..
Subahe……………..
Sumeja……………
Subhije……………..
Sulltane…………….
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Agime, agimore
Notuese, ajo që noton
Bukuri, freski
Evidente, e qartë, e bukur
Vashëz
E dueueshme
E durueshme, e qëndrueshme
E durueshme
E durueshme në fe
E durueshme
Durim dhe shpirt, në të cilën të qëndron shpirti
Margaritare
Fatlume, mirëqenie, sukses
Fat-këndej
Fatlume, me fat
E vërtetë, e sinçertë
Shërbëtore
Gjoks, zemër
Gjoks, parim, esencë feje
Lartësi feje, fat feje
Që bie në sexhde ndaj All-llahut
Kthjelltësi, qartësi, përzemërsi
Emër i muajit të dytë hixhri
E pastër, e zgjedhur, kulluar
E pastër, e zgjedhur, kulluar
E pastër, reale, e drejtë
E dhurueshme, e butë
Kolege, bashkëshorte, autore, mike
E drejtë, precizja, e gjithanshme
Prijëse
Agjëruese, e lirë, jo e thurrur
E afërt, praën, e shkëlqyeshme
Ajo që bën mirë, përmirëson
E shëndoshe, e rregullt
E lartë,e ngritur
E fuqishme
E butë, zemërgjërë
Ndihmëse
Bashkëbiseduese, ngjyrë bjonde
E flaktë, zeshkane
Që beson, që ka besim
Gëzim, fatlume
Fatlume, mirëqenie,sukses
Fatlume, mirëqenie,sukses
Ujitëse, ajo që sjell ujin
Gëzuar, gëaim, e gëzueshme
Rrugë, mjet, mënyrë, metodë
Koncize, precise
Koncize, precise
Zenërgjërësi
Zemërgjërë
E sukseshme, fatlume, gëzime
Shpatq e fesë
Zonjë
Përshëndetje, paqe
Paqe, siguri, qetësi
Qetësuese, rehatuese, paqësore
Ajo që i takon qetësisë, paqes
E shëndoshë, pa të meta
Ngushëllim, kënaqësi
Zemërgjërë
E shtrenjtë, më vlerë të lartë
E flaktë, zeshkane, e murrtë
Pozitë e lartë, shkëlçim
E zgjedhur, e pastër
E lartë, e bukur, e pashme
Esmere, ngjyrë zeshkët
Zeshkane, zonjushë
Shumë e sinçertë
Lotus, bimë që ka lule të bukura
Cilësi, veçori, veti, karakteristikë
Paqë, siguri, qetësi, Islam
Paqedshëse
Fatlume
E bukur, e dashur
Shpend i ri i vogël
E hareshme, ajo që i takon agimit
princezë
“SH”
Shaqire……………..
Shahide…………….
Shahine……………
Shahsije……………
Shahsudine………
Shaire………………
Shamile……………
Shame……………..
Shadije……………..
Shahindere………
Shaha……………….
Shebibe……………
Shefike…………….
Shefkete…………..
Shehide…………….
Shehrizade………
Shejla…………….
Shejme…………….
Shekure……………
Shelule…………….
Shemsa…………….
Shemsudine…….
Shehzade………….
Shehrije…………….
Shemsije………….
Sherife…………….
Shevale……………
Shevka……………
Shihabe…………….
Shuhra…………….
Shuhrete………….
Shurete…………….
Shukrije…………….
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Falënderuese
Dëshmitare, e pranishme
Skyftere
Personalitet, individualitet
Që i takon fesë, person fetar
Poeteshë, përpiluese, që ka intuitë
Universale, e gjithkapshme
Beng
E gëzuar
Skyftere
Mbretëreshë
Rini, rineshë, e re
E bashkëndieshme
Simpati, ngushëllime
Dëshmitare, vërtetuese
Qytetare, sheherli
Pishë bregtetare
Që ka rini
Shumë falënderuese
E lehtë, e thuktë e këndshme
Diellore
Diell feje
Fëmi prince, princ apo princezë
Mujore, ndërsa tur. fetare
Diellore
Fisnike, e zgjedhur
Emër (muaji i 10 hixhri)
Lakmi, dëshirë e fortë
Flakë, yll
Reputacion, nam, famë, zë
Reputacion, nam, famë, zë
Në zë, e popullarizuar
falënderuese
“T”
Tafile………………
Tahire………………..
Tahsine……………..
Tahure……………….
Taibe………………….
Talhe……………….
Talibe……………….
Temame…………..
Temine…………….
Tajibe……………….
Tenzile………………
Teufike…………….
Tevabe…………….
Tiba………………….
Tufejle………………
Tevfike……………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Fëmijërore, foshnjore
Ajo që pastron, e pastër
Përmirësuese
Që pastrohet
Penduese, e padyshimtë
Lloj lule, lulëzim i palmës
Nxënëse, ajo që kërkon ditur
Plotë, përsosur
Garancë për siguri, garantim
Në zë, e popullarizuar
Lëshim, dërgim, shpallje, komentim
Ndihmë, sukses, epilog
Që shumë pendohet
Mirësi, jashtëzakonshmëri
Fëmijërore, foshnjore
E përpuethshme, e pajtueshme
“U”
Ubejde……………..
Ulfete……………….
Urvete……………..
Umihane…………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Robëresh e vogël
E adaptuar, e dashur, e afërt
Çmueshmëri, që se le tokën e vetë e ëma e Hanies
“V”
Vafike………………..
Vahdete…………….
Vahibe………………
Vahide………………
Vakije……………….
Vamike……………..
Vasfije………………
Varise……………….
Vaside………………
Vasife………………
Vasime……………..
Vasfije………………
Vedade…………….
Vedide……………..
Vefa…………………
Vefike……………….
Vehbe………………
Vehide………………
Vekile……………….
Vehbije……………..
Velide………………..
Velije…………………
Vesime………………
Vezire………………..
Vildane………………
Vixhdane…………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
E përshtatshme, e pashme, e kohës
E vetme, një
Dhuratëdhënse
Ajo që vërteton një
Sigurim, mbrojtës
E dshuruar, e dashura
Përshkruese
Trashëgimtare
E fuqishme
Përshkruese, qënlavdon
Shumë e bukur, bukuroshe
Përshkruese, qënlavdon
E dashur, simpatike
Që dashuron shumë
Besueshmëri, sinçeritet
Mike, shoqe
Dhuratë, zemërgjërësi
E vetmuar
Përfaqësuese, e autorizuar
E dhuruar
Lindje e re, foshnje
Mike, ndihmëse, kujdestare
Bujuroshe, shtat-hedhur
Ministreshë
Fëmijë, pasardhëse
Ndërgjegjshmëri, ndërgjegjshme
“Xh”
Xhelile……………….
Xhejlane……………
Xhemile……………..
Xhenete……………..
Xhesmie…………….
Xhevahire………….
Xhevhere………….
Xhevrije……………..
Xhuzide……………..
(ar)
-
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
E ndershme, e famshme
Popull në Bahrejn-Emirate
Bukuroshe, bukurije
Parajsë, kopshtore
Trupore, e madhe, kolosale
Esenciale, send i çmuar
Inxhi
Lule e kuqe, e çmueshme
E zgjedhur, e provuar
“Z”
 
Zafere………………..
Zafirezade………….
Zade……………….
Zahire………………..
Zaide………………….
Zakire………………..
Zirafet………………
Zarife…………………
Zehra…………………
Zejnebe……………..
Zehra…………………
Zehrudine…………
Zejna…………………
Zejnebe…………….
Zekije……………….
Zemire………………
Zerina……………….
Ziba…………………..
Zihna…………………
Zijade………………..
Zikre………………….
Zikrete……………….
Zinete………………..
Zijavere……………..
Zubejde……………..
Zuhra…………………
Zulejha………………
Zulfije………………..
Zymryte…………….
Zulfe…………………..
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(per)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
(ar)
Triumph, fitore
Triumfal
Fëmi, shpresë
E qartë, e dukshme, e hapët
Që zmadhohet, që rritet
Që shpesh e përmend All-llahun, kujtuese
Mendjemprehtë, e mençur
E mënçur, përkujtuese
E shkëlqyeshme
Dru me aromë të mirë, emri i bijes së Muhammedit s.a.v.s.
Lule, lulëzim, bukuri
Lulëzim feje
Zbukurim, stolisje
Lloj druri aromatik
E kthjelltë, mendare
Me flokë të rralla, fytyrëbukur
Zerin, arta
Elegante, bukuroshe
Frymë, shpirt, arsye
Rritje zmadhim, shtesë
Pjesëmarrëse në dhikër
Kujtime
Stoli, zbukurim
Stoli, hijëshi, bukuri
Vajzë, çikë e pamartuar
Planeti Venera, e ndritshme
Emri i gruas së Jusufit a.s.
Aftësi, shkallë, rang, pamje
Gur i çmuar
Afërsi, shkallë, nder autoritet
 
 
  Today, there have been 2 visitors (15 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free